контакт

| Štítky:

TOV T.D.T.
2/1 V.Stusa str.
Odessa, 65033
tel./fax: +38048 777 19 82
e-mail: tescoma@te.net.ua